Vieskan liikelaitoskuntayhtymä

AlavieskaYlivieskaSievi

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä tuottaa ja myy omistamiensa kiinteistöjen kiinteis- tönpitoon liittyvät kiinteistöpalvelut.

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä.   

Kuntayhtymä voi ottaa hoitaakseen muitakin omistajiensa kuntayhtymälle eri sopimuksella antamia tehtäviä.

 

Ylivieskan terveyskeskuksessa toteutettavista ruokahuolto- ja siivouspalveluista vastaa
1.1.2015 lähtien Ylivieskan kaupunki.

 

Vieskan liiketalouskuntayhtymä

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä